Portfolio > Egypt

Security guard at Karnak Temple
Security guard at Karnak Temple
2017